Aki Wu & Wakae Sakano.台中.僑園大飯店.婚禮紀錄

Aki Wu & Wakae Sakano.台中.僑園大飯店.婚禮紀錄
Aki  Wu  &  Wakae  Sakano

IMG_0003

IMG_0007

IMG_0016

IMG_0022

IMG_0024

IMG_0038

IMG_0042

IMG_0057

IMG_0065

IMG_0070

IMG_0098

IMG_0116

IMG_0131

IMG_0132

IMG_0135

IMG_0148

IMG_0152

IMG_0153

IMG_0156

IMG_0163

IMG_0166

IMG_0168

IMG_0169

IMG_0171

IMG_0181

IMG_0182

IMG_0190

IMG_0195

IMG_0203

IMG_0222

IMG_0227

IMG_0248

IMG_0287

IMG_0288

IMG_0310

IMG_0314

IMG_0320

IMG_0327

IMG_0334

IMG_0340

IMG_0347

IMG_0355

IMG_0360

IMG_0366

IMG_0375

IMG_0476

IMG_0482

IMG_0524

IMG_0545
檢視全部

發表迴響